Containerløsninger fra NORDCON AS

Vi i Nordcon AS har jobbet med containere og beslektede produkter for anlegg, transport, avfall og gjenvinning gjennom snart 30 år.

Nordcon AS ble dannet ut ifra en ide om økt fokus på kunders behov for rasjonelle og individuelle løsninger.

Nordcon AS skal være et bindeledd mellom kunde og produsent for å utvikle og levere formålstjenlige produkter.

Slider