Miljøcontainer

Miljøcontainer

Miljøcontainer

Miljø container for oppsamling og lagring av "farlig" avfall. Fra maling, spraybokser og rengjøringsmidler til oljefilter, spillolje og drivstoff.